Esenţa Crăciunului Matei 1:18-2:12

Esenţa Crăciunului
Matei 1:18-2:12

Introducere
Evaghelia scrisă de Matei cuprinde 3 mari părţi:
1-3 Naşterea lui Iisus si copilăria
4-18 Lucrarea publică: învăţăturile, minunile, vindecările
19-28 Drumul spre Ierusalim: săptămâna patimilor, învierea şi marea trimitere

Schiţa predicii: se axează pe 2 întrebări puse textului de mai sus:
Cine este Pruncul?
Cine trebuie să fiu eu?

A. Cine este Pruncul?

1. Isus – Yeshua – Domnul care mântuieşte – 1: 21- ,,va da mântuire din păcatele sale poporului.”
2. Emanuel – Dumnezeu este cu noi – 1: 22,23 – un Dumnezeu personal
3. Împăratul – 2:2 – vezi Isaia 9:6 ,,Domnul Păcii”; împărăţia Lui – Apoc 7:9-17
4. Păstorul poporului – 2:6 – conducerea Turmei: Ioan 10
5. Preotul – 2:12, ,,i-au adus tămâie”; vezi Evrei 8:1; 9:11
6. Profetul – 2:12 – ,,i-au adus smirmă”; împărăţia Lui – Deut. 18 : 15-16

B. Cine trebuie să fiu eu?

1. Instrumentul – purtătorul de Dumnezeu: teotokos – 1:20, 24; 2:13-15; 2:19-23: Iosif şi Maria
2. Indicatorul – steaua Betleemului: 2: 2b, 9, 10: nu îşi etala strălucirea ei, ci indica spre altcineva mai strălucitor decât ea: Isus Hristos: 1 Petru 2:12

Concluzie
Sărbătoarea naşterii Domnului ne îndreaptă atenţia spre sărbătorit: Isus Hristos. Calităţile lui, originea lui divină, dar şi dragostea noastră, nu trebuie să aibă altă direcţie. Pentru că întruparea Lui reprezintă însăşi estenţa Crăciunului.

Puterea unităţii în zilele din urmă

Conferinţă de tineret a Bisericilor Penticostale din Cluj Napoca

,,Puterea unităţii în zilele din urmă

În Bisericile Penticostale din oraşul Cluj Napoca sunt peste 2500 de tineri. Diverse întâlniri ocazionale la conferinţe naţionale au confirmat lucrul acesta. Realizând existenţa acestui mare potenţial, liderii de tineret din aceste biserici s-au întâlnit de mai multe ori împreună şi au căutat modalităţi practice de apropiere, de cunoaştere şi de conlucrare a tuturor acestor tineri implicaţi în Bisericile Penticostale. Scopul propus al liderilor de tineret este pregătirea unor lideri pentru generaţia ce vine, dar şi motivarea acestora să iasă cu Evanghelia în societate, între colegii şi prietenii lor.

Pe un astfel de fundal – al unităţii şi al puterii ce se declanşează în unitate – s-a născut ideea primei Conferinte de tineret din Comunitatea Penticostală din Cluj Napoca. Ea a avut loc în data de 8 noiembrie 2008, la Biserica Penticostală nr. 5 (Albini) din Cluj-Napoca, de la ora 17:00. Conferinţa a avut ca temă: “Puterea unităţii în zilele din urmă“ şi l-a avut ca invitat special pe pastorul Nelu Brie din Sibiu.

Seara a fost deschisă de pastorul Ilie Sătmărean, iar timpul de rugăciune, laudă şi închinare în cântare a fost condus de tinerii din Zorilor. Tinerii au fost motivaţi în mai multe rugăciuni orientate spre unitate, de Costel Sofronie – ,,în unitate găseşti ajutor în nevoie”, Dănuţ Aşchilean – ,,unde sunt adunaţi oameni în prezenţa lui Dumnezeu, El lucrează: ridică poverile şi înviorează” şi Marcel Şaitiş – ,,tinerii uniţi la aceeaşi targă pot aduce colegii lor din lume în faţa lui Isus Hristos pentru vindecarea sufletului“(Mc. 2).

Predica conferinţei a fost rostită de pastorul Nelu Brie, pornind de la textul din Deuteronom 32:29-30, în care ,,unul singur ar urmări 1000 de vrăjmaşi, iar doi ar pune pe fugă 10.000 de duşmani”. Într-un stil debordant, accesibil şi împletit cu experienţe personale a dezvăluit rând pe rând (1.) Condiţiile în care ne putem uni (Efes. 4:4-6), (2.) Modalităţi practice de manifestare ale puterii în unitate: biruinţa forţelor demonice, putere în ispite, biruinţă în încercările şi crizele vieţii şi (3.) Persoanele cu care începe unitatea: doi sau trei.

Dumnezeu şi-a făcut simţită prezenţa în imnuri, rugăciuni şi predică, iar întreaga atmosfera a fost de cer. Au demonstrat-o lucrul acesta şi rugăciunile prelungite de laudă, adorare şi mulţumire de la sfârşitul conferinţei. Tinerii prezenţi la conferinţă au înţeles clar mesajul: ,,trebuie să ne unim”, ultimele cântări accentuând acest lucru: ,,Suntem o familie unită – familia Domnului Isus”.